Codițiile legale care reglementează activitatea școlilor de șoferi si metodologia de instruire a cursanților, sunt date de OMT 733/2013 cu adăugirile și modificările ulterioare. 

    Serviciile și tarifele practicate reflectă cerințele minime prevăzute de programa de școlarizare :

 • Categoria A , A2 :

  - Teorie 24 ore

  - Conducere MOTO 26 ore

  - pe distanta de minim 60 km

 • Categoria B

  - Teorie 24 ore

  - Conducere AUTO 30 ore

  - pe distanta de minim 300 km